Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Pozvánka na Rybářský den dětí v Modré u Velehradu
Vážení příznivci rybářského sportu,
Moravský rybářský svaz, z.s. ve spolupráci s pobočným spolkem ve Zlíně a Zlínským krajem si Vás dovolují pozvat na „Rybářský den dětí“, pořádaný v sobotu dne 25.8.2018 v Modré u Velehradu pro rodiče a rodiny s dětmi se zájmem o rybářství, sportovní rybolov, přírodu a výměnu mezigeneračních zkušeností.
Akce bude probíhat ve všech prostorách areálu Živé vody a Archeoskanzenu v Modré s aktuálním doprovodným programem.
Vstupné je zdarma, každý účastník obdrží náramek, který ho bude opravňovat k volnému vstupu do všech míst uvedené akce.
Hlavní atrakcí bude rybářský závod dětí ve věku od 8 do 15 let na Konventním rybníku a rybníku Žabinec. Počet závodníků je omezen na 120 soutěžících. Závaznou přihlášku je nutno vyplnit na formuláři https://goo.gl/forms/aKgKlTRLMHyRITZl2. Registrace závodníků bude ukončena dne 19.8.2018.

Program rybářských závodů:
07:00 - registrace účastníků rybářských závodů (na dřevěném mole Konventního rybníka pod Archeoskanzenem), losování závodních pozic, přesun na závodní pozice a příprava na závod.
08:00 - zahájení závodu
12:00 - ukončení závodu
12:30 - vyhlášení výsledků a předání cen
13:30 - doprovodný program v místech "Živá voda" a " Archeoskanzen"
17:00 - ukončení akce

Propozice závodu:
loví se pouze na 1 udici, způsobem lovu na položenou i plavanou za užití nástrah rostlinného i živočišného původu. Vnadění je povoleno. Pro šetrné vylovení ulovených ryb je závodník povinen mít podběrák.

Vyhodnocení závodu:
Při závodě je měřena první ulovená ryba, další budou evidovány bez měření do soutěžního lístku. Hodnotí se všechny ulovené ryby. Výhercem se stává závodník s největším počtem ulovených ryb. V případě rovnosti počtu ulovených ryb rozhoduje o vítězství délka první ulovené ryby.
Na požádání bude rozhodčím měřena jakákoliv další ulovená ryba do soutěže o pohár starosty obce Modrá o Největší ulovenou rybu.
První tři závodníci budou odměněni pohárem vítězů a věcnými cenami. Dalších 10 závodníků v pořadí obdrží hodnotné věcné ceny, ostatní dle pořadí obdrží ceny za účast - balíčky pro rybáře.

Poháry a ceny předají:
1. místo  - členka Rady Zlínského kraje a poslankyně Parlamentu ČR paní, Margita Balaštíková
2. místo - předseda MRS, Rudolf Milerski
3. místo - místopředseda MRS, Michael Javora
Pohár za největší úlovek předá starosta obce Modrá, Miroslav Kovářík

Partnery akce jsou:

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že si tento tematický den s námi plně užijete !!!