Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí příslušných orgánů statní správy byly na základě žádosti vlastníků zatopených pozemků resp. vodních děl vyjmuty z rybářských revírů následující nádrže:
Rybářský revír: Dyje 4C - jezero Kutnar v k.ú. Rakvice, 0,3 ha
Rybářský revír: Rakovec 1 - Dolní rybník v k.ú. Hrušky, 0,5 ha
                                           Horní rybník v k.ú. Hrušky, 0,5 ha
na výše citovaných nádržích s okamžitou platností neplatí povolenka Moravského rybářského svazu, z.s. a na nádržích platí zákaz rybolovu.