Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s předpokládaným ukončením prací rekostrukce náhonu s odstávkou přítoku do nádrže Zámecký rybník - rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B,  se počínaje dnem 1. 4. 2022 ruší veškerá přijatá opatření a rybolov bude dále prováděn dle platných Podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem, tj. MRS, z.s.
 

Informace Krajského úřadu Jihomoravského kraje "k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb"
 

Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s postupujícími přípravnými pracemi na revitalizaci a opravě vodních díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 4. října 2021 vyhlašuje zákaz lovu ryb do odvolání. 

I nadále v platnosti zůstávají dříve přijatá opatření:
1. rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 do 3.10. 2021 z výše citovaných důvodů,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže:

se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
- počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené

Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.


Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybáři,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:
1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 do 4.10. 2021 z důvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, s okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže
se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
- počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené
Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek.