Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

logo
mapa S2H 2020
Vážení rybáři,
dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnsk
é nádrži (rybářský revír - 461 024 - Dyje 5) bude od nedělě 4. října 2020 do soboty 10. října 2020 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů - Stairs 2 Hell 2020, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s. 
V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodních úsekcích a jejich ochranném pásmu (vyznačeno bójemi) v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020. Dále v souvislosti s konáním závodu platí zákaz lovu z  lodí v době od neděle 4. října 2020 do soboty 10. října 2020.
Po celou dobu konání akce včetně doby přípravy závodních úseků tj. od 2. října, platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úseky a ochranná pásma.
Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen.
Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz 
Děkujeme za pochopení.
Důležité upozornění:
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 73967/2020, ze dne 01.06.2020 o zrušení rybářského revíru č. 461 309 – Haná 3M, nabylo toto rzhodnutí dnem 27.7.2020 právní moci a počínaje tímto dnem rybářský revír Haná 3M neexistuje a na nádrži v k.ú. Švábenice neplatí povolenka k lovu ryb vydávaná Moravským rybářským svazem, z.s..


Důležité upozornění:
Změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva na nádrži č. 1 Ordějov v k.ú. Bánov, 16,0 ha, rybářský revír Olšava 2A:
V souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí výpustného objektu nádrže oznámené Povodím Moravy, s.p.  (správcem nádrže), dojde v podzimních měsících k úplnému vypuštění nádrže a slovení rybího společenstva, dochází od 1.8.2020 ke změně podmínek lovu následovně:

1. nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb se upravují na zákonem stanovené - ruší se dělená míra kapra a snižuje se na 40 cm, snižuje se míra štiky na 50 cm
2. přisvojení úlovku v jednom dni lovu se upravuje na zákonem stanovené - ruší se omezení denního úlovku kapra, štiky, candáta, sumce a amura na 1 ks denně lína na 3 ks denně.


Informace o pořádaných rybářských závodech: 
1. Svazové kolo rybářských dovedností dětí a mláděže "Zlatá udice" - pozvánka a propozice
2. Tradiční rybářské závody pořádané pobočným spolkem Staré Město - pozvánka


Důležité upozornění:
s účinností od 1.1.2020 získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové mimopstruhové rybářské revíry zařazené do paltnosti svazové povolenky:
1. rybářský revír mimopstruhový: Fryšávka 1A 
2. rybářský revír mimopstruhový: Jevišovka 3A