Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Vážení rybáři a rybářky,
rádi bychom Vás upozornili na skvělou příležitost vyjádřit Váš názor na komplexní problematiku lovu ryb, bližších podmínek výkonu rybářského práva, výskytu rybožravých predátorů, činnosti rybářské stráže atd. v rámci nově zpřístupněného elektronického rybářského dotazníku k Socioekonomické studii sportovního rybolovu v ČR.
Socioekonomická studie sportovního rybolovu v ČR, navazuje na tradici dříve vytvořených studií z let 2003 a 2009, jejichž závěry si můžete prohlédnout v přiložených PDF. Pomocí studie zjišťuje ČRS a MRS názory svých členů, trendy v rybářské komunitě, slouží jako pádný argument při prezentaci názorů členské základny ČRS a MRS během jednání se státní správou a ovlivňuje naše další rozhodování a směrování.
Protože se společnost a její názory v průběhu času mění, přinášíme Vám nyní aktualizovaný – rozšířený a doplněný rybářský dotazník.
Předplatitelé časopisu Rybářství ho obdrželi spolu s prosincovým číslem tištěnou formou, ostatní rybáři mají možnost vyplnit elektronický dotazník.
studie 2016Chcete-li ho vyplnit právě teď, chutě do toho – stačí kliknout na lreklamní banner a můžete začít vyplňovat. Jestliže zapomenete vyplnit některé z povinných políček, systém Vás sám upozorní (formulář nepůjde odeslat, objeví se chybové hlášení nad příslušnou kolonkou).
Ti z Vás, kteří by si rádi stáhli výsledky předchozích studií mají tuto možnost na níže uvedeném linku:
Abychom zvýšili Vaší motivaci, proběhne 20. února 2017 losování dotazníků o hodnotné ceny (poukázka na rybářské nářadí dle vlastního výběru v hodnotě 10 000 Kč, týdenní rekreační pobyt na ÚN Orlík, MP a P celorepublikové povolenky na rok 2017, publikace Rybářství a rybolov). Výherci budou o výhře informováni písemně. Seznam výherců bude uveřejněn v dubnovém čísle časopisu Rybářství a na internetových stránkách ČRS www.rybsvaz.cz a MRS www.mrsbrno.cz.
Pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. Brno 2, si Vám tímto dovoluje oznámit termíny konání kroužků mládeže:
 
každé pondělí od 15.00 hodin, kontaktní osoba p. Erik Voltemar tel.: 732 111 827
každou sředu od 15.00 hodin, kontaktní osoba p. Mgr. Petr Šurek tel.: 702 595 077
každé úterý od 17.00 hodin, kontaktní osoba p. Ing. Jan Bartoň tel.: 603 800 935
V souvislosti s přípravou revitalizace a rekostrukce hrázového objektu závlahové nádrže v k.ú. Kožichovice, rybářský revír č. 461 078 Markovka 1, je nzbytné úplné vypuštění nádrže a slovení rybí obsádky. 
Z důvodů výše citovaných, se na rybářském revíru Markovka 1 vyhlašuje s účinností od 21.10.2016 zákaz lovu ryb do odvolání.
Důležité upozornění:
Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 25.10.2016 pod č.j.: 60130/2016-MZE-12151, bylo na návrh rozkladové komise potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 20.4.2016 č.j.: 22783/2016-MZE-16231 o
zrušení rybářského revíru 
č. 461 040 Chvojnice 3
počínaje dnem doručení rozhodnutí t.j. 27.10.2016 neplatí na nádrži Chvojnice v k.ú. Hluboké, Újezd u Rosic a Lhotice (10,0 ha) povolenka Moravského rybářského svazu a na nádrži platí zákaz rybolovu.
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11.4.2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 16.6.2016 mimo jiné nově zavádí:

  • nejmenší lovnou míru kapra na 40 cm
  • hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června
  • všeobecnou dobu hájení všech ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna  a od 1. prosince do 31. prosince
  • ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase

S účinností od 1.1.2017 nově zavádí:

  • prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. (30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru.