Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

logo
mapa2021
Vážení rybáři,
dovolujeme si vám tímto oznámit, že na dolní Novomlýnsk
é nádrži (rybářský revír - 461 024 - Dyje 5) bude od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 probíhat mezinárodní šampionát v lovu kaprů - Stairs 2 Hell 2021, který pořádá European Carp Fishing associacion s.r.o. ve spolupráci s Moravským rybářským svazem, z.s. 
V souvislosti s konáním tohoto závodu platí zákaz lovu ryb v závodních úsekcích a jejich ochranném pásmu (vyznačeno bójemi) v době od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 do 16:00 hodin.
Dále v souvislosti s konáním závodu platí na celém rybářském revíru zákaz lovu z lodí a zavážení nástrah v době od soboty 2. října 2021 do soboty 9. října 2021 do 16:00 hodin.
Po celou dobu konání akce včetně doby přípravy závodních úseků tj. od 1. října, platí přísný zákaz manipulace s cedulemi a bójemi vyznačujícími závodní úseky a ochranná pásma.
Na zbylé části nádrže je lov ryb povolen.
Bližší informace o závodu naleznete na webu závodu www.stairs2hell.cz 
Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění:  Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:
Vážené rybářky a rybářky,
v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace vybraných vodních nádrží se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro následující rybářské revíry:
1.  rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, s platností od 19.7.2021 z důvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny,
2.  rybářský revír č. 461 077 Rusava 2B, s okamžitou platostí z důvodu rekostrukce náhonu a odstávkou přítoku do nádrže
se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:
- minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené 
- počet a množství úlovkú se stanovují na zákonem stanovené
Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek. 

Důležité upozornění:
s aktuální účinností získal Svaz k výkonu rybářského práva dva nové rybářské revíry zařazené do platnosti svazové povolenky:

1. rybářský revír mimopstruhový: Zárubice
2. rybářský revír pstruhový: Horní rybník

Současně musíme s politováním konstatovat, že rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství byl zrušen rybářský revír
 Mocla 2.


Důležitá informace pro členy Moravského rybářského svazu, z.s.:

v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a vládou přijatá krizová opatření, Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. projednal a formou per rollam schválil výhradně pro rok 2021 mimořádnou výjimku z ust.  § 7, písm. (4), odst. f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku, spočívající v prodloužení úhrady členských příspěvků do 30. dubna 2021.